Jumat, 18 Maret 2016

DHA KANDHA BHASA MADURAMATORO` SORAT
Nur Hasanah  : Assalamualaikum
Masluhah     : Waaalaikumussalam. Badha napa Nur..? mak ce` lagghunah dha` compo`na kaula
Nur Hasanah  : kaula matoro`a sorat
Masluhah       : Arapah ba`na Nur
Nur Hasanah  : kaula sake` tabu`
Masluhah       : Owwwh, yeh la, degghi` sareng kaula e parengagina dha` Ibu amina
Nur Hasanah  : Sakalangkong, Mas
Masluhah       : Enggi padha

Marena Nur ngateraghi sorat, Mas langsung mangkat dha` sakolanah
Kholifah        : Mas, ka`dimma Nur.?
Masluhah      : Nur ta` masok polana sake`
Kholifah        : Sake` ponapah, Mas.?
Masluhah      : Sake` tabhu`
Kholifah        : Ka`dimma sorat dah..?
Masluhah      : Mare e parengagi dha` Ibu
Kholifah        : Ba`na dagghi` paleman sareng pasera  Mas..?
Masluhah      : Ta` oning.
Kholifah        : Paleman asareng kaula gi.?
Masluhah      : Enggi

Salastarena akandha, Mas asareng Vivin paleman asareng
Masluhah      : Sakalangkong gi
Vivin     `       : Enggi, padha . Lagghu` manabi Nur ta` masok asareng kaula pole
Masluhah      : Enggi


Mas masok dha` dhelem pas badha soarana telpon
Masluhah      : Hallo, assalamualaikum
Nur Hasanah : Waalaikumsalam... Mas nika kaula Nur
Masluhah      : Badha ponapah Nur
Nur Hasanah : Gelle` bedha PR Mas..?
Masluhah      : Tadha` Nur
Nur Hasanah : Ow. Ya la sakalangkong Mas
Masluhah      : Enggi
Nur Hasanah : Assalamualaikum
Masluhah      : Waalaikumsalam

Nur kaloar dhari dhalem romanah teros amaen asareng vivin
Vivin             : Nur aponapah ba`na gella` ma`ta` masok.?
Nur Hasanah : Ta` nika, kaula gella` dadagan pas sake` tabhu`
Vivin             : Pola keng bennya` gellu ngakan pao.?
Nur Hasanah : Punten ta` abit, rakera saejjem pas baras
Vivin             : Gella` e sakola`an sakabbina mored kelas 8B Pak Adi padha atanya agi
Nur Hasanah : Etanya agi ponapa.?
Vivin          : Gu-aggu` mon la towa, na`-kana` terro daddiya apa.? Giliran na`-kana` pas nyaot. Acem-macem pangaterrona na`kana` badha se terro dadiya dokter, badha seterro daddiya tentara, poko`na cem-macem. Se lebur terro daddiya hansip.
Nur Hasanah : sampean dhibi` Vin.?
Vivin             : O. Manabi kaula mator terro daddiya guru
Nur Hasanah : enggi, maske kaula ja` sakenga gella` maso`, iya mator pade terro daddiya guru. Nyaman vin, daddi guru.
Vivin             : Enggi, Nur, marga guru ka`dintoh ca`na pahlawan tanpa tanda jasa. 
NERROSAGHI SAKOLA
Rokayyah     : Assalamualaikum
Juhairiyah     : Waaalaikumussalam. Sampean Yu. Ma` bhurunah entar dha`ka`dintoh.? Bedeh ponapah.?
Rokayyah     : Enggi, Le` kaula entar dha` ka`dintoh terroanya`-tanya`an ka sampean
Juhairiyah     : Enggi, Yu. tore Maso` ghellu jhe` neng e lowar.
Rokayyah     : Enggi Le` sakalangkong
Juhairiyah     : Atanya`ah ponapah sampean Yu, ma` corak ce` seriussa
Rokayyah     : Enggi Le` kaula atanya`a sampean manabi ampon lulus nerrossagiyeh dha`` ka`dimmah sakolana, Le`.?
Juhairiyah     : Manabi Sampean, Yu asakola`a dha`ka`dimah.?
Rokayyah     : Bee jhek kaula atanya`ah ka sampean, pas sampean se atanyah ka kaula- de`remmah sampean Le`.
Juhairiyah     : O... manabi kaula asakola`a ka loar. Tape kaula ta` terro apesa`ah sareng tang sakanca`an.
Rokayyah     : Ye... manabi sapanika ta` mabi asakola kaloar Le`. Asakola neng al-islamiyah bheih.
Juhairiyah     : Enggi motemmo Yu.
Rokayyah     : Ye dhina Le` Hai, kaula palemanah
Juhairiyah     : Ma` ce` kabhuruna Yu, aponapah manabi amaen neng ka`dintoh, kaula tadha` kancana.
Rokayyah     : Dhina Le` Hai lain bhakto bheih kaula dha` ka`dinto pole
Juhairiyah     : Yela Yu Ro. Laonan neng jhalan
Rokayyah     : Enggi Le`, sakalangkong. Assalamualaikum
Juhairiyah     : Waalaikumsalam
 

Tidak ada komentar: